Adsız

HEDEFLERİMİZ

SU KALİTESİ TAKİBİ VE SU YÖNETİM OTOMASYONU

HASEV ARGE firmasının geliştirdiği anlık su kalitesi takibi ve su yönetim otomasyonu, suyun fiziki ve fiziko kimyasal parametrelerinin anlık tayinini buna ilaveten suların yönetmeliklere uygun ve kullanılabilir hale gelebilmesi için gereken kimyasalların uzaktan algılama yöntemi ile su kalitesi ve suyun yönetiminin sağlanmasını, sistemin geliştirilmesini ve kullanım alanın genişletilmesini hedeflemektedir.